dSam and eSam endorse Matrix for secure and federated communications in the Swedish public sector

December 01, 2022
Government

This is our first non-english language blog post, and it's dedicated to the Swedes! We’re very excited to be following the progress being made around digital collaboration in Sweden’s public sector. At the bottom of this blog post is an English language summary.


dSam och eSam förordar Matrix för säker och federerad kommunikation inom Sveriges offentliga sektor

Sverige är ambitiösa i dess drivande av digital kommunikation för offentlig sektor. Detta sker främst genom projektet dSam (Digital samarbetsplattform för offentlig sektor) och programmet eSam (eSamverkansprogrammet) där 34 myndigheter arbetar tillsammans. Syftet är att finna lämpliga och bättre alternativ till molntjänster som lyder under lagstiftning från tredjeland och som istället är baserade på öppen källkod och öppna standarder.

Startskottet för detta projekt var en kombination av att stöd och underhåll för Skype skulle upphöra, att efterfrågad funktionalitet togs bort samt lagstiftning inom GDPR och prejudikat som Schrems II. EU-domstolen bedömde bland annat att utformningen av den amerikanska underrättelse- och övervakningsprogrammen inte uppfyllde dess krav på hur personuppgifter får hanteras.

Skatteverket och Kronofogden, två drivande myndigheter inom eSam, beaktade även risken för inlåsningseffekter, kostnader, kontinuitet, lämplighet och fortlöpande förändringar av lösningen i sin rapport. Framtagandet av rapporten gjordes gemensamt i dSam-projektet där ett flertal myndigheter ingick i arbetsgruppen, bland annat Försäkringskassan, MSB, Trafikverket, Bolagsverket med flera.

Idag skulle vi vilja påstå att drivkraften utvecklats till att bygga en ny IT-verklighet baserad på oberoende från enskilda leverantörer med hög säkerhet och garanterad suveränitet.

Konferens om Framtidens digitala samarbetsverktyg

Vi har följt dessa projekt med stort intresse då Element och Matrix deltagit i eSams utvärdering av leverantörer. Matrix, som är ett öppet protokoll för säker och decentraliserad kommunikation, stödjer eSams krav “på laglighet, informationssäkerhet och digital suveränitet [så att] offentlig sektor inte [behöver] inaktivera funktioner eller införa begränsningar för hur en tjänst ska få användas“.

Genom att Element är byggt på Matrix protokollet möts eSams krav och har tillsammans med bland annat Jitsi (som vi levererar och supportar) valts ut som rekommenderade lösningar i kategorierna bestående chatt och videokonferens. Element erbjuder också krypterad Matrix-baserad videokonferens inbäddat i plattformen.

Förra veckan avslutades dSam-projektet med en konferens i Kista där Element medverkade tillsammans med svenska myndigheter, kommuner, regioner och leverantörer. Det var häftigt att medverka och lyssna på hur många väljer att anpassa Matrix och Element som lösning, samt att andra leverantörer som Rocket.Chat valt att övergå till Matrix.

Konferensen (som arrangerades av eSam, Stockholm stad and Kista Science City) visade med all önskvärd tydlighet att svensk offentlig sektor har förstått värdet av Matrix. Ett öppet, standardiserad, krypterat och oberoende protokoll som säkerställer alla de värden som är centrala för framtidens kommunikation inom offentlig sektor. Vi ser hisnande möjligheter framför oss när vi tänker på de funktioner och medborgarnytta som kan byggas på Matrix, samtidigt som det ökar säkerheten och garanterar datasuveränitet för offentlig sektor. Den franska staten (genom Tchap), det tyska sjukvårdssystemet samt den tyska försvarsmakten (Bundeswehr) är bara några exempel på hur Matrix redan tillämpas i andra offentliga organisationer inom EU.

Likt e-post fungerar Element genom Matrix över organisationsgränser utan krav på att alla använder samma platform vilket skapar inbyggd interoperabilitet. I eSams egna ord från “Utvärdering av federationslösningar rapporten: “Element som från grunden är byggt för federering hade den mest solida implementationen av federation vid testtillfället”.

Under projektets gång har Element blivit leverantör till Försäkringskassan för videokonferens och bestående chatt. Vi har arbetat nära tillsammans i framtagandet av deras nya tjänst SAFOS som erbjuder dessa tjänster till andra statliga myndigheter. Vi är väldigt stolta över att ha fått möjligheten att leverera en viktig del av Försäkringskassan interna verktyg och deras tjänsteerbjudande till andra myndigheter.

Slutligen vill jag som svensk medborgare säga att det är uppriktigt glädjande att följa denna utveckling inom offentlig sektor. Det är tydligt att öppen källkod, oberoende, suveränitet och säkerhet tas på största allvar och är här för att stanna. Jag hoppas att detta kommer leda till att vi får bättre och mer kostnadseffektiva tjänster som gör nytta för alla som lever och verkar i Sverige.

Vi välkomnar alla som vill vara med och bygga bättre och säkrare kommunikation med Matrix och Element så tveka inte att höra av er!

Säker och federerad kommunikation för offentlig sektor.
Lösningen som möter kraven från dSam och eSam på säker och federerad kommunikation.


English summary

Sweden is driving an ambitious digital communications initiative for the public sector, led by the dSam project and the eSam programme - where 34 public authorities are working together to find collaboration platforms based on open source and open standards.

The initiative is born out of a combination of GDPR, US-centric cloud providers and secure data management (with particular reference to Schrems II) as well as the need to migrate from Skype for Business.

We have followed these initiatives closely and with great interest as Element and Matrix participated in eSam's vendor evaluation as recommended solutions.

Last week the dSam project concluded with a conference in Stockholm that Element joined, together with Swedish authorities, municipalities, regions and suppliers. It was fantastic to participate and see the support for Matrix, Element and other vendors like Rocket.Chat (which recently chose to move to Matrix!)

Försäkringskassan recently adopted Element for videoconferencing and persistent chat. We have worked closely together in the development of their new service SAFOS, which offers these services to other government agencies.

We’re seeing great possibilities ahead for Sweden and the benefits it would bring to citizens; increasing security, ensuring data sovereignty and enabling collaboration between public sector organisations through Matrix-based federation.

And at an EU level, Sweden’s embrace of Matrix will complement similar adoption by the French government (through Tchap), the German healthcare system and the German armed forces (Bundeswehr).

Related Posts

By the same author

No items found.

Thanks for reading our blog— if you got this far, you should head toelement.ioto learn more!